Chrzest

Chrzest 5 stycznia 2014 wyświetleń: 15261

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" . 
(KKK 1213)
 
"...w sakramencie chrztu mała ludzka istota otrzymuje życie nowe, życie łaski, które pozwala jej nawiązać osobistą relację ze Stworzycielem, i to na zawsze, na całą wieczność."
Benedykt XVI - "Bóg zstąpił w otchłań grzechu, aby każdemu podać rękę", Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Chrztu Pańskiego
 


Sakrament chrztu jest udzielany w Duszpasterstwie Polskim w Dublinie w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12.30

Rodziców pragnących ochrzcić swoje dziecko prosimy o kontakt przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą udzielenia sakramentu.

Wymagane dokumenty:
  1. Odpis aktu urodzenia dziecka,
  2. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych stwierdzające, że mogą pełnić tę rolę.

 
Kto może pełnić rolę rodziców chrzestnych?

Ojcem lub matką chrzestną może być:
  • osoba bierzmowana,
  • powyżej 16 roku życia,
  • która jest osoba wierzącą i praktykującą.
Rolą tej osoby jest bowiem troska o wychowanie dziecka w wierze i dawanie mu o niej świadectwa.
Do godności tej nie może być dopuszczona osoba żyjąca w związku niesakramentalnym. Kandydat na ojca lub matkę chrzestną musi przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii zamieszkania.
ost. aktualizacja: 2014-01-22
cofnij drukuj do góry