Wydarzenia

Wydarzenia 23 października 2020 wyświetleń: 1808

Listopadowe modlitwy za zmarłych

Miesiąc listopad jest poświęcony szczególnej pamięci naszych bliskich zmarłych

 

Modlitwy za zmarłych: w każdą niedzielę listopada o godz. 11.00 i w każdy piątek listopada o godz. 18:30 - kapłan ofiaruje modlitwy za zmarłych  (wypominki) przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

Wypominki: Kartki wypominkowe można wydrukować z pliku dołączonego do tej strony. Są one również dostępne na stoliku w kościele pod chórem. Wypełnione kartki prosimy podpisać, zeskanować i przesłać na adres: biuro@kosciol-dublin.pl lub składać w kopertach do skarbony pod chórem. Ofiarę można złożyć wciskając ikonkę  DONATE na naszej stronie Duszpasterstwa i wybierając opcję: Family Offering / Ofiara na utrzymanie kościoła 

 

Nowenna Mszy Św. za zmarłych podanych w wypominkach: Dzień pierwszy - 3 listopada; Dzień drugi - 8 listopada; Dzień trzeci – 10 listopada; Dzień czwarty - 14 listopada; Dzień piąty -17 listopada;  Dzień szósty -22 listopada; Dzień siódmy - 24 listopada; Dzień ósmy - 29 listopada; Dziewiąty Dzień Nowenny - 30 listopada.

Odpusty w Oktawie Wszystkich Świętych

W dniach od 1 do 30 listopada raz dziennie możemy zyskać odpust zupełny dla zmarłych po wzbudzeniu intencji jego otrzymania i wypełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 

  1. Przystąpienie do sakramentu pojednania (spowiedzi), aby być w stanie łaski uświęcającej

  2. Przyjęcie sakramentalnej Komunii Świętej

  3. Wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet powszedniego);

  4. Wykonanie czynności obdarzonej odpustem, np. nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych w dniu Wszystkich Świętych i w całej oktawie tej uroczystości); można odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, dziesiątkę różańca, nieszpory, rozważać fragment Pisma świętego o męce Pana Jezusa, itp. 

  5. Modlitwa w intencjach papieskich, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu

Jeżeli ktoś będzie wytrwały i gorliwy na tyle, że przez całą oktawę Wszystkich Świętych spełniać będzie wymienione wyżej warunki, to aż ośmiu duszom czyśćowym może podarować niebo, gdyż każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny za jedną osobę zmarłą cierpiącą w czyśćcu.

 

Stolica Apostolska: odpust dla wiernych zmarłych przez cały listopad

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych.
W związku z  pandemią Covid-19
 Penitencjaria Apostolska
wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

aktualizowano: 2020-12-01
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: