Duszpasterze

Duszpasterze 26 kwietnia 2014 wyświetleń: 9584

Ks. Stanisław Hajkowski SChr

Poniżej można przeczytać biogram ks. Stanisława

Urodzony: 3 czerwca, 1956 w Sokółce, diec. Białostocka.

Podstawowe i średnie wykształcenie otrzymałem w miejscowości Sokółka, Polska.

W  1975 wstąpiłem do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.  

1976-1982: Studia w Wyższym Seminarium Teologicznym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.
1982: Święcenia kapłańskie w Towarzystwie Chrystusowym.

1982: Nadanie stopnia magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1989: Studia podyplomowe na University College of North Wales w Bangor, U. K.

1997: Studia podyplomowe na Catholic University of America in Washington, D. C.

2003: Przewód doktorski na Catholic University of America in Washington, D. C.

2010: Obrona tez i nadanie stopnia doktora filozofii na Catholic University of America in Washington, D. C.

Rozprawa doktorska: The Cultural Transition and the Attitudes of Polish Immigrant Families Towards Divorce and Parental Authority in the United States, 1931- 1940.

(Zmiany kulturowe i stosunek polskich rodzin imigracyjnych do rozwodów i autorytetu rodziców w Stanach Zjednoczonych, 1931-1940.)

Stanowiska kościelne:

1982-1984:      wikariusz, Parafia Płoty, Polska

1984-1985:      wikariusz, Parafia Polska w Manchester, U. K.

1985-1986:      wikariusz, Parafia Polska w Bradford, U. K.

1986-1988:      wikariusz, Parafia Polska w London-Putney, U. K.

1989-1992:      duszpasterz odp., Parafia Polska w Penrhos i Północnej Walii, U. K.

1992-1995:      duszpasterz odp., Parafia Polska w Dunstable-Luton, U. K.

1995-2001:      proboszcz, Parafia Our Lady Queen of Poland, Silver Spring, archdiec. Washington, D. C., U.S.A.

2001-2007:      Ekonom prowincjalny, Prowincja Północno-Amerykańska Towarzystwa Chrystusowego, Detroit, MI i Lombard, IL, U.S.A.

2007- 2013      wikariusz, Cathedral Parish of  Newry, diocese of Dromore i przełożony lokalny Towarzystwa Chrystusowego w Irlandii Północnej

2013 -             Rektor kościoła św. Audoen'a w Dublinie, Koorodynator Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii 

aktualizowano: 2019-12-12

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne