Grupy

Grupy 5 października 2014 wyświetleń: 4060

Rada Finansowa

31 sierpnia 2014 została powołana w Duszpasterstwie Polskim przy kościele św. Audoen’a Rada Finansowa

Powolanie Rady Finansowej w Duszpasterstwie Polskim

przy kościele św. Audoen’a

Kościół św. Audoen’a został przekazany Polskiej Wspólnocie Katolickiej w Dublinie 17 września 2006 r.  Liczba Polaków mieszkających wówczas w samym Dublinie była szacowana na poziomie 120 tys. W latach 2006-2009 we Mszach św. niedzielnych  i świątecznych w kościele św. Audoen’a uczestniczyło średnio 3,500 tys. osób. W okresie 2009-2013 liczba uczestniczących we Mszach św. niedzielnych w naszym kościele systematycznie zmniejszała się z powodów wewnętrznych i zewnętrznych, spadając nawet do poziomu poniżej 500 osób. Jednym z powodów takiej sytuacji jest zmniejszenie liczby Polaków mieszkających w Dublinie. Ostatni spis statystyczny podaje w Dublinie mieszka obecnie 62 tys. Polaków.

Od 6.10.2013, po zmianie rektora kościoła św. liczba uczestniczących w niedzielnych Mszach św. nieznacznie wzrosła. Średnio we wszystkich Mszach św. niedzielnych uczestniczy obecnie ok. 700 osób.

Ta wspólnota wspiera duchowe, społeczne i materialne funkcjonowanie Duszpasterstwa Polskiego przy kościele św. Audoen’a. W celu usprawnienia funkcjonowania tych trzech wymiarów księża  Chrystusowcy, nowi duszpasterze przy św. Audoenie, zdecydowali kontynuować program  wypracowany przez poprzedników i zaproponowali kilka nowych inicjatyw w nurcie religijnym i społecznym. Ten proces będzie kontynuowany.

Najnowszą inicjatywą jest powołanie 31 sierpnia 2014r. Rady Finansowej Duszpasterstwa Polskiego w Dublinie. Po zaaprobowaniu przez Kurię Archidiecezji składu rady finansowej ogłaszam skład Rady:

Ania Waleron, prezeska, Robert Sot, wiceprezes, Łukasz Dziwirek, sekretarz, Norbert Nowak, skarbnik

Zadaniem Rady Finansowej jest troska razem z rektorem koscioła św. Audoen’s o stronę materialną działań Duszpasterstwa Polskiego.

W naszym kościele zbierane są 2 składki: 1- na wynagrodzenie dla ksieży, 2 - na fundusz remontowy. Obie składki w całości są przekazywane do Kurii. Kuria rozdziela je zgodnie z normami zaakceptowanymi w Archidiecezji  Dublińskiej.

Źródłem finansowania działalności Duszpasterstwa Polskiego przy naszym kościele są ofiary składane w kopertach, dochody ze świec wotywnych i składki na ogrzewanie i ubezpieczenie. W ubiegłym roku ofiary składane w kopertach wyniosły ponad 15,000 tys. euro. W tym roku, mimo zwiększającej się liczby członków naszego Duszpasterstwa przewidujemy że zbierzemy niewiele ponad 10,000 tys. euro. Jest to spadek o 1/3 w stosunku do ubiegłego roku. Temat finansów nie był poruszany szczegółowo w ostatnim roku. Ale przyszedł czas aby się nim zająć. W związku z tym ks. Rektor i Rada Finansowa apelują o regularne składanie ofiar w kopertach. Prosimy o pobranie przygotowanych kopert, podanie swego imienia, nazwiska i adresu na kopercie którą przyniesiecie z ofiarą w przyszłą niedzielę. Każda ofiara będzie rejestrowana. Zebrane sumy będą administrowane wspólnie przez rektora i członków Rady Finansowej.

Osoby które płacą podatki i złożą minimum 250 euro na Duszpasterstwo Polskie mogą dodatkowo wypełnić deklarację dzięki której skarb państwa zwróci podatek od tej sumy na rzecz naszego duszpasterstwa. W tej sprawie prosimy indywidualnie zgłaszać się do członków Rady Finansowej lub ks rektora. Jeśli 100 osób złoży w ciagu roku po 250 euro to otrzymamy sumę 25,000 euro – jest to realistyczna suma przy jednorazowej ofierze 5 euro. Jeżeli te osoby płacą podatki i podpiszą deklarację finansowa na rzecz naszego Duszpasterstwa to możemy dodatkowo otrzymać do 5,000 tys. euro.

Koperty można odebrać po Mszy św. ze stolika z tyłu kościoła. Proszę pamiętać aby przy zwrocie kopert z numerami napisać na nich jednorazowo imię, nazwisko i adres.

Osoby które nie uczęszczają regularnie do naszego kościoła mogą dalej używać jednorazowych kopert przy składaniu ofiar na nasze duszpasterstwo.

aktualizowano: 2014-10-05

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne