Grupy

Grupy 28 grudnia 2013 wyświetleń: 3625

Wspólnota Żywego Różańca

Najbliższe spotkanie wspólnoty w 1 niedzielę września, po Mszy Świętej o 12.30 

Wspólnota Żywego Różańca

Róża I

 

Róża I

 

  OSOBA LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1 Krystyna Uhlik 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
2 Dariusz Wiśniewski 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
3 Regina Serdakowska 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
4 Ilona Rybakowska 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
5 Donata Ciechanowska 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
6 Tomasz Ciechanowski 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
7  Jacek Boniecki 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
8 Lena Szturomska-Józwik 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol
9 Anna Milaniuk 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol 1 Chw
10 Mariusz Dawid 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol 1 Chw 2 Chw
11 Katarzyna Michalak 3 Bol 4 Bol 5 Bol 1 Chw 2 Chw 3 Chw
12 Sebastian Nowak 4 Bol 5 Bol 1 Chw 2 Chw 3 Chw 4 Chw
13  Waldemar Szybiak 5 Bol 1 Chw 2 Chw 3 Chw 4 Chw 5 Chw
14 Ryszard Podolec 1 Chw 2 Chw 3 Chw 4 Chw 5 Chw 1 Rad
15 Władysław Uhlik 2 Chw 3 Chw 4 Chw 5 Chw 1 Rad 2 Rad
16 Jadwiga Skorupskine 3 Chw 4 Chw 5 Chw 1 Rad 2 Rad 3 Rad
17 Piotr Cina 4 Chw 5 Chw 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad
18 Grzegorz Chechelski 5 Chw 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad
19 Regina Wysocka 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św
20 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św

 

 

 

 
 Róża II 

 

  OSOBA LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1 Jadwiga Skitał 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
2 Justyna Adamczyk 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
3 Cadzawska 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
4 Trafidło Halina 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
5 Teresa Cendrowska 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
6 Bogusława Delong 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
7 Sylwia Ławniczak 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
9 Katarzyna Szymańska 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol
8 Jarosław Ławniczak  1 Bol  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw
10 Krzysztof Kozłowski  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw 
11 Izabela Książek  3 Bol   4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw   3 Chw 
12 Małgorzata Bielazik  4 Bol   5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw   4 Chw 
13 Krzysztof Kiedrowski  5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw 
14 Agnieszka Badacz  1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad 
15 Patrycja Holiczek  2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad
16 Ryszard Holiczek  3 Chw   4 Chw  5 Chw   1 Rad   2 Rad  3 Rad
17 Alicja Konkol  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad  3 Rad  4 Rad
18 Robert Konkol  5 Chw   1 Rad  2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad
19 Aneta Grzymkowska  1 Rad    2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad 1 Św
20 Robert Rączka 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św

 

 

 

Róża Arklow 

 

  OSOBA LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1 Alicja Kozyra 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św
2  Dariusz Otworowski 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
3 Natalia Adamczewska 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
4 Izabela Wong 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
5 Monika Maziarz 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
6   2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
7   3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
8   4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
9  Ania 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol
10 Jacek Wong  1 Bol  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw
11  Tadeusz Wiśniowski  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw 
12 Maria Komuda  3 Bol   4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw   3 Chw 
13 Anna Szczepanska  4 Bol   5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw   4 Chw 
14 Robert Babij  5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw 
15 Ewa Rolbiecka  1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad 
16    2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad
17 Jacek Pawlak  3 Chw   4 Chw  5 Chw   1 Rad   2 Rad  3 Rad
18  Agnieszka  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad  3 Rad  4 Rad
19  Iwona Wiśniowska  5 Chw   1 Rad  2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad
20 Jadwiga Pawlak  1 Rad    2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad 1 Św


  OSOBA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
1 Krystyna Uhlik 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol 1 Chw
2 Dariusz Wiśniewski 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol 1 Chw 2 Chw
3 Regina Serdakowska 3 Bol 4 Bol 5 Bol 1 Chw 2 Chw 3 Chw
4 Ilona Rybakowska 4 Bol 5 Bol 1 Chw 2 Chw 3 Chw 4 Chw
5 Donata Ciechanowska 5 Bol 1 Chw 2 Chw 3 Chw 4 Chw 5 Chw
6 Tomasz Ciechanowski 1 Chw 2 Chw 3 Chw 4 Chw 5 Chw 1 Rad
7  Jacek Boniecki 2 Chw 3 Chw 4 Chw 5 Chw 1 Rad 2 Rad
8 Lena Szturomska-Józwik 3 Chw 4 Chw 5 Chw 1 Rad 2 Rad 3 Rad
9 Anna Milaniuk 4 Chw 5 Chw 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad
10 Mariusz Dawid 5Chw 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad
11 Katarzyna Michalak 1 Rad 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św
12 Sebastian Nowak 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św
13  Waldemar Szybiak 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
14 Ryszard Podolec 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
15 Władysław Uhlik 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
16 Jadwiga Skorupskine 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
17 Piotr Cina 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
18 Grzegorz Chechelski 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
19 Regina Wysocka 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
20   5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol

 

 
 Róża II 

  OSOBA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
1 Jadwiga Skitał 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
2 Justyna Adamczyk 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
3 Cadzawska 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
4 Trafidło Halina 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
5 Teresa Cendrowska 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
6 Bogusława Delong 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
7 Sylwia Ławniczak 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
9 Katarzyna Szymańska 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol
8 Jarosław Ławniczak  1 Bol  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw
10 Krzysztof Kozłowski  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw 
11 Izabela Książek  3 Bol   4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw   3 Chw 
12 Małgorzata Bielazik  4 Bol   5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw   4 Chw 
13 Krzysztof Kiedrowski  5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw 
14 Agnieszka Badacz  1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad 
15 Patrycja Holiczek  2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad
16 Ryszard Holiczek  3 Chw   4 Chw  5 Chw   1 Rad   2 Rad  3 Rad
17 Alicja Konkol  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad  3 Rad  4 Rad
18 Robert Konkol  5 Chw   1 Rad  2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad
19 Aneta Grzymkowska  1 Rad    2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad 1 Św
20 Robert Rączka 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św

 

Róża Arklow 

  OSOBA STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
1 Alicja Kozyra 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św
2  Dariusz Otworowski 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
3 Natalia Adamczewska 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
4 Izabela Wong 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
5 Monika Maziarz 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
6   2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
7   3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
8   4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
9  Ania 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol
10 Jacek Wong  1 Bol  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw
11  Tadeusz Wiśniowski  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw 
12 Maria Komuda  3 Bol   4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw   3 Chw 
13 Anna Szczepanska  4 Bol   5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw   4 Chw 
14 Robert Babij  5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw 
15 Ewa Rolbiecka  1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad 
16    2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad
17 Jacek Pawlak  3 Chw   4 Chw  5 Chw   1 Rad   2 Rad  3 Rad
18  Agnieszka  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad  3 Rad  4 Rad
19  Iwona Wiśniowska  5 Chw   1 Rad  2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad
20 Jadwiga Pawlak  1 Rad    2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad 1 Św


Intecje papieskie na nadchodzące miesiące

 

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

Luty
Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

 

Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

 

Kwiecień
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

 

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

 

Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we wlasnej ojczyźnie.

 

aktualizowano: 2019-07-07

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne