Grupy

Grupy 28 grudnia 2013 wyświetleń: 6042

Wspólnota Żywego Różańca

INAUGURACJA MISJI MODLITEWNEJ I RÓŻY ŻYWEGO RÓŻAŃCA  W KOŚCIELE ŚW. AUDOEN'A 25 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZ. 11:00 

Wspólnota Żywego Różańca

przy kościele św. Audoen'a

w Dublinie

Róża I

2023

                                  

  OSOBA LISTOPAD GRUDZIEŃ        
1 Ryszard Podolec 2 Chw 3 Chw         
2 Krystyna Uhlik 3 Chw 4 Chw         
3 Władysław Uhlik 4Chw 5 Chw         
4 Ilona Rybakowska 5 Chw 1 Rad         
5 Anna Katarzyna Milaniuk 1 Rad 2 Rad         
6 Mariusz Dawid 2 Rad 3 Rad         
7 Piotr Cina 3 Rad  4 Rad        
8 Kasia Stachowicz 4 Rad 5 Rad         
9 Robert Rączka 5 Rad 1 Św         
10 Robert Konkol 1 Św  2 Św        
11 Alicja Konkol 2 Św  3 Św        
12 Agnieszka Przybyciel-Koszorz 3 Św 4 Św         
13  Sebastian Kościuk 4 Św 5 Św         
14 Krystyna Bruchlikowska 5 Św  1 Bol        
15 Regina Rogozik 1 Bol  2 Bol        
16 Grzegorz Kurczan 2 Bol 3 Bol         
17 Magdalena Cichowicz 3 Bol 4 Bol         
18 Lucyna Bąk 4 Bol 5 Bol         
19 Bogusława Delong 5 Bol 1 Chw         
20 Dorota Yahuza 1 Chw 2 Chw         

 

 

 

 
 Róża II 

 

  OSOBA LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1   3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
2   4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
3   5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
4   1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
5   2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
6   3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
7   4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
9   5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol
8    1 Bol  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw
10    2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw 
11    3 Bol   4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw   3 Chw 
12    4 Bol   5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw   4 Chw 
13    5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw 
14    1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad 
15    2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad
16    3 Chw   4 Chw  5 Chw   1 Rad   2 Rad  3 Rad
17    4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad  3 Rad  4 Rad
18    5 Chw   1 Rad  2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad
19    1 Rad    2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad 1 Św
20   2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św

 

 

 

Róża Arklow 

 

  OSOBA LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1 Alicja Kozyra 2 Rad 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św
2  Dariusz Otworowski 3 Rad 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św
3 Natalia Adamczewska 4 Rad 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św
4 Izabela Wong 5 Rad 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św
5 Monika Maziarz 1 Św 2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol
6   2 Św 3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol
7   3 Św 4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol
8   4 Św 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol
9  Ania 5 Św 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol
10 Jacek Wong  1 Bol  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw
11  Tadeusz Wiśniowski  2 Bol   3 Bol  4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw 
12 Maria Komuda  3 Bol   4 Bol  5 Bol  1 Chw  2 Chw   3 Chw 
13 Anna Szczepanska  4 Bol   5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw   4 Chw 
14 Robert Babij  5 Bol   1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw 
15 Ewa Rolbiecka  1 Chw   2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad 
16    2 Chw   3 Chw  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad
17 Jacek Pawlak  3 Chw   4 Chw  5 Chw   1 Rad   2 Rad  3 Rad
18  Agnieszka  4 Chw   5 Chw  1 Rad   2 Rad  3 Rad  4 Rad
19  Iwona Wiśniowska  5 Chw   1 Rad  2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad
20 Jadwiga Pawlak  1 Rad    2 Rad  3 Rad  4 Rad  5 Rad 1 Św


Intecje papieskie na nadchodzące miesiące 2023

 

Maj

Za ruchy i grupy kościelne

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Czerwiec

O zniesienie tortur

Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Lipiec

O życie eucharystyczne

Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

Sierpień 

Za Światowy Dzień Młodzieży

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

Wrzesień

Za ludzi żyjących na marginesie

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Październik

Za Synod

Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata. 

aktualizowano: 2023-11-06

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne