Małżeństwo

Małżeństwo 11 stycznia 2014 wyświetleń: 21436

Kurs Przedmałżeński

 

Małżeństwo
 
"Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy równą mu istotę, jako "pomoc przychodzącą od Pana". "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był "na początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6).
(KKK - 1605)
 
Rodzina to instytucja pośrednicząca między jednostką a społeczeństwem i nic nie może jej całkowicie zastąpić. Jej podstawą jest przede wszystkim głęboka więź międzyosobowa pomiędzy mężem i żoną, oparta na uczuciu i wzajemnym zrozumieniu. Z tego względu otrzymuje obfitą pomoc Bożą w sakramencie małżeństwa, z którym wiąże się prawdziwe powołanie do świętości. Oby w życiu dzieci więcej było chwil, w których między rodzicami panuje harmonia i uczucie, niż momentów niezrozumienia albo obojętności, ponieważ miłość między ojcem i matką daje dzieciom wielkie poczucie bezpieczeństwa i uczy je, jak piękna jest wierna i trwała miłość.
Benedykt XVI - Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów 

UWAGA!

Spraw formalnych związanych z sakramentem małżeństwa nie załatwiamy w Polsce!

Te sprawy załatwia się tylko i wyłącznie w Irlandii

Wszelkie formalności związane z sakramentem małżeństwa należy dokonywać w Kancelarii Parafialnej Duszpasterstwa Polskiego w Dublinie najpóźniej 3 miesiące przed ślubem.

Mieszkamy w Irlandii wobec tego nie należymy już do parafii w Polsce. Z tego powodu wszystkie formalności załatwiamy w parafii w Irlandii, na terenie której mieszkamy, lub w tzw. parafii polskiej w Irlandii (spraw formalnych nie załatwiamy w Polsce!!!) -  niezależnie od tego, czy ślub zamierzamy zawrzeć w Irlandii, czy w Polsce. Jeśli ślub chcemy zawrzeć w Polsce to z księdzem w Polsce umawiamy tylko datę ślubu – pozostałe formalności – spisanie protokołu przedślubnego załatwiamy w Irlandii. 

Potrzebne dokumenty:
1)    świadectwo chrztu św. (jest ważne tylko przez 6  miesięcy do daty ślubu);
2)    świadectwo bierzmowania (zwykle jest adnotacja na świadectwie chrztu); 
3)    zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
4)    Letter of freedom z irlandzkiej parafii, na terenie której zamieszkujemy (należy zgłosić się do biura parafialnego przy najbliższym kościele – trzeba podać adres i okres przez jaki tam zamieszkujemy; dokument jest wydawany na podstawie zapisów w parafialnych księgach ślubów)
5)    Statement Concerning the Freedom to Marry – oświadczanie o stanie wolnym złożone przez jedną z wymienionych osób: matka, ojciec, brat, siostra. Oświadczenie powinno być złożone w obecności księdza, który poświadcza to podpisem i pieczęcią (specjalny formularz w załączeniu, dostępny też w kancelarii parafialnej i na stronie Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii). Jeśli nikt z bliskich nie może złożyć takiego oświadczenia możemy uczynić to sami u prawnika w Irlandii. 


Z dokumentami zgłaszamy się 3 miesiące przed planowanym ślubem do parafii irlandzkiej lub do „parafii polskiej” w Irlandii.
Do przygotowania Protokołu przedślubnego badania narzeczonych potrzebne będą informacje o świadkach (imię, nazwisko i adres), informacja o miejsce ślubu (dokładny adres i wezwanie Parafii oraz imię i nazwisko Ks. Proboszcza), adres zamieszkania rodziców, a także adres zamieszkania narzeczonych. (Wszystkie te informacje można przynieść spisane na kartce – usprawni to bardzo przygotowanie Protokołu przedślubnego)

Uwaga!
W przypadku ślubu w Polsce: należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. 
Dokumenty, które tam otrzymamy należy przekazać do księdza w Polsce – są ważne 6 miesięcy. Wiecej informacji na stronie USC:  https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-koscielny-slub-wyznaniowy

W przypadku ślubu w Irlandii: należy najpierw zgłosić się do księdza i ustalić datę ślubu. Następnie z ustaloną datą i miejscem, ślubu oraz nazwiskiem księdza, który będzie błogosławił małżeństwo, należy zgłosić się do Civil Registration Office – najpóźniej na 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu. 

Civil Registration Office w Dublinie: 
Dublin Civil Registration Office, 
Joyce House, 8-11 Lombard Street East, Dublin 2, 
Tel: +353 1 863 8200, 
Tel: +353 1 863 8219, 
Opening Hours: Mon-Fri 9.30am-4pm

ost. aktualizacja: 2019-09-10

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne