Wydarzenia Duszpasterstwa

Wydarzenia Duszpasterstwa 28 marca 2015 wyświetleń: 1244

Crosscare - Program towarzyszenia osobom samotnym - Befriending Programme

Program towarzyszenia osobom samotnym

W pewnym momencie każdy z nas doświadczył uczucia samotności i izolacji. Dla wielu osób samotność zwiększa się z wiekiem i stają się one bardziej społecznie izolowane. Aby rozwiązać ten problem Crosscare prowadzi program towarzyszenia takim osobom. Polega to na przypisaniu przeszkolonego wolontariusza do każdej osoby, w celu dotrzymania towarzystwa i nawiazania konwersacji przez godzinę, raz w tygodniu. Dotrzymanie towarzystwa działa jako łącznik ze światem zewnętrznym i może być drogowskazem do innych usług i cennym wsparciem danej osobie. To nie tylko usługi dla osób starszych lecz także dla opiekunów rodzin, osób z niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie i tych z problemami zdrowia psychicznego. Osoby w każdym wieku mogą skorzystać z programu oferowanego przez Crosscare. W tej chwili Crosscare opiekuje się szeregiem osób mówiących po polsku, którzy chcieliby aby odwiedził ich ktoś mówiacy po polsku. Jeśli jesteś zainteresowany dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z Billym O'Keeffe w Crosscare na 01 4626564 (09:15 - godzina trzynasta od poniedziałku do piątku) lub poprzez e-mail bokeeffe@crosscare.ie

 Befriending Programme

At some stage each of us has experienced a feeling of loneliness and isolation.  For many people this increases as they get older and they become more socially isolated.  To tackle this problem Crosscare operates a befriending service.  It works by assigning a trained volunteer to each person, who provides friendly conversation and company for an hour, once a week.  The befriending service acts as a link to the outside world and can be a signpost for other services and a valuable support to the person.  It is not just a service for older people – family carers, people with a physical or intellectual disability and those with mental health issues, at any age, can all avail of and benefit from Crosscare’s befriending service.  At the moment Crosscare has a number of Polish speaking people who would like to have a befriender call and visit them.  If you are interested in finding out more please contact Billy O’Keeffe at Crosscare on 01 4626564 (9.15am - 1pm Monday to Friday) or by email bokeeffe@crosscare.ie 

aktualizowano: 2015-03-29

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne