Wydarzenia Duszpasterstwa

Wydarzenia Duszpasterstwa 5 marca 2015 wyświetleń: 1481

Wieczór z filmem i książką

Kolejne spotkanie przygotowane przez Bibliotekę św. Audoena

W dniu 3 marca 2015  o godz. 19.45  w salce Św.Anny w naszym Kościele odbyło się spotkanie 
z cyklu „Wieczór z filmem” podczas którego został wyświetlony film pt.: „Tajemnica tajemnic”. Było to drugie już spotkanie tego typu wzbogacone tym razem o prelekcję poprzedzającą projekcję filmu.  Prelekcja nawiązując do osnowy filmu  poszerzała jego tematykę .
Okres o którym opowiadano to czasy rewolucji francuskiej z 1789r.,  rewolucji październikowej
z 1917r. gdzie zwrócono uwagę na ogrom prześladowań, jakie podczas tych rewolucji spotkały kościół i jego wiernych. Nominacja kardynała Augusta Hlonda na Prymasa Polski i jego praca duszpasterska w wymiarze walki z reżimem komunistycznym o wolny kościół katolicki rozpoczęła następny blok tematyczny jakim były represje na hierarchach kościoła katolickiego stosowane przez wydziały Departamentu IV SB. Istotny wątek naszej prelekcji dotyczył Wielkiej Nowenny opracowanej przez uwięzionego Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, podaliśmy okoliczności jej powstania i znaczenie dla narodu i władzy PRL. Prelekcja została zakończona przykładami działań papieża Jana Pawła II które burzyły krok po kroku komunistyczny reżim 
w Polsce.

 Nasze wiadomości zostały zaczerpnięte z książek znajdujących się w tej bibliotece
lub w prywatnych zbiorach. Książki,  które nawiązywały do tematyki „Wieczoru z filmem”były wyłożone na stole przygotowane do wypożyczenia.

Jako że problematyka przez nas poruszana okazała się bardzo szeroka i było fizyczną niemożliwością przedstawienie konkretnego tematu w tak krótkim czasie jaki sobie wyznaczyliśmy, - czyli kilka minut na temat - dokonaliśmy skrótów.  Skróty niestety  mają to do siebie że pomijają istotne dane co ma wpływ na jakość przekazywanej informacji.

Tematyka prelekcji "Kościół katolicki w Polsce a  teoria i praktyka komunizmu" oraz prelegenci: Rektor kościoła św. Audoen'a w Dublinie, Koorodynator Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii Ks.Dr. Stanisław Hajkowski a oprócz niego Luiza, Robert, Krzysztof i Grzegorz.


aktualizowano: 2015-03-11

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne