Konferencja "O wspólnym dziedzictwie chrześcijańskim Polski i Irlandii"

1050 lecie Chrztu Polski - konferencja historyczna w Glendalough

 

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami z okazji 170. Rocznicy poświęcenia kościoła św. Audoen’a, 10-lecia przekazania  tego kościoła imigrantom polskim oraz 1050. Rocznicy Chrztu Polski, w dniu 15 października 2016 odbędzie się w miejscowości Glendalough w Glendalough Hotel konferencja historyczna.  W konferencji na temat powiązań między misjami mnichów Iro-Szkockich  w Europie a początkami  chrześcijaństwa w Polsce wezmą udział czterej historycy z Irlandii, USA i Polski, specjalizujący się w historii średniowiecza. Zaprezentują  oni  swoje prace w języku  angielskim.  Jednym z głównych wątków konferencji będzie wykazanie związku między przyjaźnią a budowaniem wspólnoty w opisywanym okresie oraz znaczenie tego związku w czasach współczesnych.  Dodatkowo będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu  dwoje  moderatorów oraz  przewodnicy po  "Mieście Boga”  (tak nazywane są ruiny osady mnichów celtyckich znajdujące się kilkadziesiąt metrów  od miejsca konferencji  w Glendalough).

 


Konferencja upamiętniająca

1050 rocznicę Chrztu Polski

oraz

10 rocznicę powstania Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii

 Przyjazn i wspólnota: Iryjskie misje chrzescijanskie i ich wplyw na Europejskie i Polskie chrzescijanstwo

15 Października 2016

 Glendalough Hotel, Hrabstwo Wicklow, Irlandia

Zorganizowana przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii

 

 

.... Zapraszamy do udziału w tym przełomowym wydarzeniu  ....

 

Ta unikalna konferencja skupi się na wpływie irlandzkich wspólnot monastycznych w rozwoju i rozprzestrzenianiu się Chrześcijaństwa w Europie, a zwłaszcza w Polsce. Zebraliśmy zespół wiodących specjalistów z Irlandii, Polski, Danii oraz Włoch, w dziedzinie mediewistyki. Konferencja odbędzie się na terenie opactwa Glendalough założonego w VI wieku w górach Wicklow. Wspólnie będziemy odkrywać jak mała wyspa z zachodniego krańca Europy wpłynęła kulturowo na dużo większą społeczność z jej drugiego końca. Obiecujemy fascynującą wyprawę historyczną, wartą przebycia i rozwinięcia w przyszłości.

 

Nasza podróż rozpocznie się w Glendalough. 

 

Marcus Losack przeprowadzi nas przez historię Glendalough jako ośrodka monastycznego. Poznamy jego początki, rozwój i nakreślimy ścieżki irlandzkich mnichów z Glendalough – Miasta Boga – do szerokiego świata. Marcus jest ekspertem w kwestii chrześcijaństwa Celtyckiego, a także liderem Celtyckich Pielgrzymek. Jest autorem wielu książek, włączając w to najnowszą: ‘Listy Św. Patryka’ (2016) oraz kilkukrotnie wznawianą: ‘Glendalough; Celtycka Pelgrzymka’ (1996 1st ed.), współautorstwa o. Michaela Rogersa (Columba press, Dublin). Pełni on również funkcję dyrektora w Ceile De Centre. 

 

Pierwszy mówca: Prałat Ciaran O Carroll rozpocznie konferencję przedstawiając nam świat irlandzkich misjonarzy i ich wędrówek przez Europę w celu szerzenia nauk Pisma Świętego.

 

Następnie zbadamy koncepcję bliźniaczych pojęć Wspólnoty i Przyjaźni, ich wzajemne oddziaływanie jak również irlandzki wpływ na ten aspekt rozwoju monastycznego w całym ówczesnym świecie chrześcijaństwa. Wykład wygłosi Prof. Brian Patrick McGuire z Uniwersytetu Roskilde w Danii. Prof McGuire jest autorem nabierającej coraz większego znaczenia książki, ‘Friendship and Community: the Monastic Experience 350-1250’. Cornell University Press (2010 2nd ed.)

 

Prof. Jerzy Strzelczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) zbadał rolę irlandzkich mnichów w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa w Europie, a zwłaszcza w Polsce. Prof. Strzelczyk jest ekspertem w dziedzinie historii wczesnośredniowiecznej Europy oraz rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, opublikował łącznie ponad 50 książek.

 

Dr Adam Krawiec będzie kontynuował rozpatrywanie historii irlandzkich mnichów, z naciskiem na ich kulturowe oddziaływanie na wczesnośredniowieczną Europę Środkową. Zapowiada się ekscytująca sesja, odkrywająca 1000 lat wspólnego dziedzictwa Polski i Irlandii, które miały korzenie w chrześcijaństwie i jego wartościach moralnych.

 

W podsumowaniu przyjrzymy się, jak irlandzkie wpływy przyczyniły się do nadzwyczajnego rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, roli społeczności która implikowała przyjaźń. To często nie jest oczywiste we współczesnym świecie. Przedyskutujemy kluczowe czynniki wpływające na relacje między przyjaźnią a społecznością, postawy i przekonania wobec nich, wynikające z tego historycznego kontekstu. Mamy nadzieję przyjrzeć się temu, czego możemy nauczyć się z przeszłości w celu ulepszenia naszych wzajemnych relacji w przyszłości.

Sesjom konferencji przewodniczyć będą: Brat Colmán Ó Clabaigh OSB, Opactwo Glenstall, Hrabstwo Limerick, Irlandia; Dr Malgorzata Krasnodebska-Daughton, University College Cork, Irlandia i Prałat Ciaran O Carroll, Rektor Irish College w Rzymie, Włochy.

Program konferencji

 

09.00 – Otwarcie rejestracji. 

09.30  – Kawa i herbata.

Powitanie

10.00ks. Stanislaw Hajkowski SChr,  koordynator polskich kapelanów w Irlandii formalnie otworzy konferencję  upamiętniającą 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz 10 rocznicę założenia Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii.

10.10 – Wprowadzenie; Marcus Losack                         

"Przedstawienie Glendalough, jego pochodzenie, krótka historia, przyczynki do jego porzucenia na rzecz Dublina "

10.30 Poranna kawa

Pierwsza sesja – Migracja irlandzkich misjonarzy oraz stosunki społeczne w obrębie ich wspólnot zakonnych

10.45 – Moderator: Br. Colmán Ó Clabaigh OSB, Opactwo Glenstal

11.00 – 11.20 – Pierwszy prelegent: Prałat Ciaran O Carroll, Rektor Irish College w Rzymie, Włochy.

"Trasy irlandzkich misjonarzy po Europie"

11.20 – 12.00 – Drugi prelegent: Prof. Bryan Patrick McGuire, Uniwesytet Roskilde, Dania.

"Przyjaźń i wewnętrzna dynamika celtyckich wspólnot zakonnych. Triumf przyjaźni i jej znaczenie w misyjnej działalności w Europie" 

12 – 12.30 Dyskusja

12.30 - 13.30 Przerwa na obiad

Wycieczka po opactwie Glendalough z przewodnikiem w języku polskim będzie oferowana gościom w trakcie przerwy obiadowej.

Druga sesja Wpływ irlandzkich misjonarzy na rozwój chrześcijaństwa w Polsce oraz jej kultury  i całego regionu w następnych wiekach.

13.30 – 13.40 – Moderator; Dr Małgorzata Krasnodębska-Daughton, Departament Historii, University College Cork.

"Wprowadzenie i krótka prezentacja na temat irlandzkich wpływów na polskie rękopisy (c 950-1250) znajdujących się w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie"

13.40 – 14.15 – Trzeci prelegent:  Jerzy Strzelczyk, Prof. Emeritus UAM w Poznaniu, Polska.

"Misje iryjskie w Europie Centralnej ukierunkowane na Polskę"

14.20 – 14.55 – Czwarty prelegent:  Dr hab. prof. Adam Krawiec, UAM w Poznaniu, Polska.

"Irlandia w obrazie świata mieszkańców Europy środkowej w średniowieczu"

15.00 Popołudniowa herbata

15.30 – Moderator; Prałat O Carroll, Rektor Irish College w Rzymie, Włochy.

Relacje między wspólnotąa przyjaźnią; czy jedno istnieje bez drugiego?

Otwarta dyskusja i zakończenie konferencji.

 

Nasi prelegenci:

1. Marcus Losack

Marcus Losack – absolwent teologii w Christ College, Cambridge (M.A.), Irish School of Ecumenics oraz Trinity College w Dublinie (M.Th.) i jest ekspertem od celtyckiego chrześcijaństwa. Służył w parafiach w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Afryce Północnej przed jego mianowaniem na stanowisko starszego wykładowcy i dyrektora kursu w St. George’s College, Jerusalem (1989-1992) gdzie organizował wizyty w starożytnych klasztorach pustynnych w Egipcie i Synaju oraz zabytkach w Ziemi Świętej. Jest autorem wielu książek, w tym wydanych w tym roku ‘The letters of St. Patrick’ (2016) oraz napisanej wspólnie z ks Michaelem Rogersem, wielokrotnie wznawianej ‘Glendalough; A Celtic Pilgrimage’ (1996 1st ed), Columba Press, Dublin. Prowadzi pielgrzymki w celtyckiej duchowości i jest dyrektorem Ceile De Centre, w pobliżu Glendalough.

2. Br. Colmán Ó Clabaigh OSB

Colmán Ó Clabaigh – mnich z Opactwa Glenstal w hrabstwie Limerick, mediewista specjalizujący się w historii monastycyzmu i religii w późno średniowiecznej Irlandii. Jego książka "Zakonnicy w Irlandii 1224-1540" (Dublin, 2012) otrzymała nagrodę Prize for Irish Historical Research od National University of Ireland.

3. Very Rev. Monsignor Ciaran O'Carroll

Prałat Ciaran O’Carroll – Rektor Irish College w Rzymie. Jest absolwentem University College Dublin, Uniwersytetu Angelicum w Rzymie i Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Posiada doktorat z historii Kościoła i wykładał o niej w wielu szkołach wyższych, m.in. na St. Patricks College w Maynooth.

4. Prof Brian Patrick McGuire

Prof Brian Patrick McGuire – B.A. na University of California w Berkeley 1968. D.Phil. Balliol College, Oxford, 1971. Adiunkt, później lektor na Uniwersytecie w Kopenhadze, Instytut Filologii greki i łaciny średniowiecznej od 1975 profesor historii średniowiecznej na Roskilde University 1997-2012.

Wybrane publikacje: ‘The Cistercians in Denmark‘ (Cistercian Publications, 1982), Friendship and Community (1988, dodruk 2010); Jean Gerson and the Last Medieval Reformation (Pennsylvania State University Press, 2010). Pierwszy Europejczyk (Bernard z Clairvaux), Narodziny chrześcijańskiej Europy (Bonifacy). Autor szeregu badań w języku duńskim w Danii w dziedzinie: chrystianizacji, modlitwy oraz nowej duchowości.

5. Dr. Małgorzata Krasnodębska-D'Aughton

Dr. Małgorzata Krasnodebska-D'Aughton – wykładowca średniowiecznej historii na University College Cork. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię kulturową i religijną średniowiecza, historię kulturową oraz ikonografię Zakonu Franciszkanów w Irlandii, teksty źródłowe z pielgrzymek żebraczych jak również prezentowanie średniowiecznej historii za pośrednictwem teatru. Współautorka wystaw – "Wiara Franciszkanów" i "Średniowieczna Irlandia" prezentowanych w National Museum of Ireland.

6. Professor emeritus of humanities Jerzy Strzelczyk

Prof Jerzy StrzelczykDoktorat (promotor prof. Gerard Labuda) na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM w Poznaniu. Habilitacja w 1975 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na podstawie rozprawy Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu. Od 1984 profesor nadzwyczajny, od 1989 profesor zwyczajny.

W latach 1991-1996 był dyrektorem Instytutu Historii UAM. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek krajowy czynny Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Członek zarządu Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łowmiańskiego. Uhonorowany Nagrodą FNP za rok 2009 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. Uchwałą Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 23 maja 2012 roku został wyróżniony tytułem doktora honoris causa AJD.

7. Dr hab. Adam Krawiec

Dr hab. Adam Krawiec – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Średniowiecznej UAM w Poznaniu, mediewista. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują historię geografii i kartografii w średniowieczu, wczesnej historii państwa polskiego Piastów i innych średniowiecznych słowiańskich narodów, historii kultury średniowiecznej Polski i Europy, zwłaszcza percepcji ciekawości.

Wybrane książki i publikacje: ‘Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce‘ (Poznań 2010); ‘Globalna Obraz zakaz globalnym świecie. Obraz świata w Powszechnej Kartografii w średniowieczu i renesansie‘ (Kultura - Historia - Globalizacja, 2009), str 1-12.; ‘Jerozolima jako centrum świata w średniowiecznym wyobrażeniu geografii‘ (Studia Periegetica, 2010), pp 85-115.; ' Obcy mężczyźni, obce kobiety. Postrzeganie siebie i innych w narracji podróży Mikołaja z Popplau' (Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, 2013), pp 255-280.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat konferencji lub prelegentów prosimy o kontakt z Andrzejem Tralą pod numerem (+353) 873218721 i adresem staudoen@gmail.com lub ojcem Stanisławem Hajkowskim SChr (+353) 0872393235 i adresem biuro@kosciol-dublin.pl

 

 


 

ost. aktualizacja: 2016-10-28

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne